Leveranciers
13
RAI bestanden
2867
RAIFAM bestanden
2545
Aangemeld als

Rai99 bestand specificatie

Bron: RAIFAM Standaard 1e Versie (November 1999)

Een Rai99 bestand bestaat uit 1 header record en daaronder artikel records.
De eerste regel van het document moet de header record zijn.

Type

Afkorting Omschrijving Uitlijning Padding karakter Toegestane karakters
A Alfavelden Links Spatie (0x20) A-Z
N Numerieke velden Rechts Spatie (0x20) 0-9
X Alfanumeriek velden Links Spatie (0x20) A-Z 0-9 .,()/-=:+'?!"%&*;<>

Header record

# Van T/m Omschrijving Verplicht Type Lengte Beschrijving
1 1 1 Type record / Record code Ja A 1 Standaard gevuld met een 'H' (='Header'-record)
2 2 13 Bestands referentie nummer Nee X 12 Dit veld bevat de naam van dit deelbestand: CCEANNRY.xxx of DAIDEBNY.xxx. f zoalsdoor de F.A.M. aanbevolen BTWNNNNY.xxx
3 14 19 Bestandstype Ja A 6 Dit veld wordt standaard met "RAIFAM" gevuld
4 20 20 Versienummer Ja N 1 De volgende versies zijn gedefinieerd:
 • 0 = voor de pilot of voor testbestand;
 • 1 = Oude "FAMART"
 • 2 = Oude "RAIART"
 • 3 t/m 9 = voor de operationele situatie
Dit veld wordt voor de eerste uitgave van de RAIFAM-standaard gevuld met "3"
5 21 22 Bestandsoort Ja N 2 Er bestaan drie bestandsoorten:
 • 50 = ongewijzigd bestand
 • 51 = gewijzigd bestand (default)
 • 52 = Vervallen bestand (gegevens in dit bestand worden niet meer gebruikt door de samensteller van dit bestand)
6 23 30 Datum uitgave van het bestand (Creatiedatum) Nee N 8 Datum waarop de gegevens in het bestand werden ingelezen. Het formaat is YYYYMMDD, dus 8 april 2011 is 20110408
7 31 38 Datum ingang Nee N 8 Datum van ingang van de gegevens in het bestand. Het formaat is YYYYMMDD, dus 8 april 2011 is 20110408
8 39 46 Einde datum Nee N 8 Gegevens in dit bestand zijn geldig tot de vermelde datum in dit veld. Het formaat is YYYYMMDD, dus 8 april 2011 is 20110408
9 47 59 EAN-nummer van de leverancier Nee N 13 De EAN bedrijfs- en adrescode van de leverancier (13 posities) is als volgt opgebouwd:
 • 2 cijfers systeemcode (Nederland is 87)
 • 5 cijfers aansluitnummer (= EANNR in bestandsnaam)
 • 5 cijfers adrescode (zie UAC-handboek)
 • 1 controle getal (zie UAC-handboek)
Wanneer de leverancier niet beschikt over een EAN aansluitnummer en ook niet op korte termijn een EAN aansluitnummer zal aanvragen, wordt veld 7 niet gebruikt. In plaats hiervan moet verplicht de leveranciersnaam (veld 10) worden ingevuld.
10 60 94 Leveranciersnaam Ja X 35 Naam van de leverancier. Verplicht wanneer veld 9 niet wordt gebruikt
11 95 129 Inhoud van het bestand Nee X 35 In dit veld word de productgroep omschreven die in het bestand zijn opgenomen
12 130 133 Artikelgroepcode Nee X 4 Dit veld geeft aan op welke artikelgroep dit deelbestand betrekking heeft. Het ontbreken van de code duidt aan dat er geen sprake is van één specifieke artikelgroep
13 134 137 F.A.M. code van het merk Nee N 4 Raadpleeg de alfanumerieke codering van de merken opgesteld door de F.A.M.
14 138 138 Beheersinformatie Nee N 1 Dit veld duidt aan of de artikelen voorafgegaan worden door de merkcode volgens de alfanumerieke codering van de F.A.M.
15 139 153 Controle totaal 'Prijs' Ja N 15 Dit veld bevat de som over alle artikelrecords in het deelbestand (de artikelgroep) van de velden 17 en 26 met prijsinformatie. Er geldt dat de twee meest rechtse cijfers gebruikt worden voor de decimalen en de decimale komma niet wordt opgenomen. Het veld is dan dus gespecificeerd in centen en zoals alle numerieke velden rechts gealinieerd
16 154 159 Aantal artikelrecords Ja N 6 De veld geeft het aantal artikelrecords in het bestand aan. Het headerrecord wordt niet meegeteld
17 160 194 Adres leverancier Nee X 35 Straatnaam en nummer, of postbus nummer (POBOX + Nummer)
18 195 229 Plaats naam Nee X 35 Behorend bij veld 17
19 230 238 Postcode Nee X 9 Behorend bij veld 17
20 239 241 Land Nee A 3 Behorend bij veld 17 , ISO code
Gebruik de tweeletter ISO code, bijvoorbeeld NL, BE.
21 242 244 Valutacode Ja A 3 Geeft de valuta aan waarin de prijzen in het prijsbestand vermeld zijn. ISO Code
Gebruik de drieletter ISO code, bijvoorbeeld EUR.
22 245 464 Ongebruikt     220 Vrij
  465 465 CR Ja   1 0x0D
  466 466 LF Ja   1 0x0A

Artikel record

# Van T/m Omschrijving Verplicht Type Lengte Beschrijving
1 1 1 Type record (record code) Ja A 1 Dit veld wordt in het artikelrecord standaard gevuld met een 'P'(= 'Part'-record)
2 2 26 Artikelnummer 1 Ja X 25 Dit veld bevat het artikelnummer, waarop bij voorkeur besteld dient te worden. Aanbevolen wordt om zoveel mogelijk gebruik te maken van EAN-nummers, of om de eerste vier posities van dit veld te vullen met de code uit de alfanumerieke codering van de productmerken van de F.A.M. vervolgt met de handelsreferentie van het product zoals door de fabrikant of leverancier gebruikt
3 27 29 Artikelnummer 1 identifier Ja A 3 Dit veld geeft de aard van het artikelnummer (veld 2) aan:
 • EN = EAN-nummer
 • VC = Leveranciersnummer
 • SA = Grossiersnummer
 • AL = Vroegere referentie van de leverancier
 • IN = Intern nummer leverancier
 • OEN = Origineel nummer
 • WVA = WVA nummer
4 30 54 Artikelnummer 2 Nee X 25 Dit veld bevat het artikelnummer waarop ook besteld kan worden
5 55 57 Artikelnummer 2 identifier Nee A 3 Dit veld geeft de aard van het artikelnummer (veld 4) aan:
Identifier code uitleg is gelijk aan de codes gebruikt bij veld 3
6 58 82 Artikelnummer 3 Nee X 25 Dit veld bevat het artikelnummer waarop ook besteld kan worden
7 83 85 Artikelnummer 3 identifier Nee A 3 Dit veld geeft de aard van het artikelnummer (veld 6) aan:
Identifier code uitleg is gelijk aan de codes gebruikt bij veld 3
8.1 86 86 Courantcode Nee A 1 Dit veld geeft de rotatie van het betrokken artikel weer, geeft dus een indruk van de omzetsnelheid van het desbetreffende artikel.
 • A = Zeer courant
 • B = Courant
 • C = Minder courant
 • D = Incourant
 • E = Zeer incourant
 • L = Liquidatie
 • I = Courantheid onbekend
 • N = Nieuw in programma
Een mogelijke richtlijn voor de eerste positie is dat A- en B- artikelen samen voor 50% van de omzet zorgen. Een leverancier hoeft niet alle toegestane codes te gebruiken. Hij zal zijn interne codering bij de aanmaak van bestanden moeten converteren naar de codes die het meest geschikt zijn
8.2 87 87 Courantcode Nee X 1 Eventuele additionele informatie en is ter vrije invulling. Dit zou de volgende coderingen kunnen bevatten:
 • + = Artikel zal naar verwachting in courantheid toenemen
 • - = Artikel zal naar verwachting in courantheid afnemen
 • = = Artikel zal t.z.t. worden vervangen
 • N = Nieuw dit jaar
Zo kan er dus een courantheids code ontstaan als "AN" (zeer courant, maar nieuw opgenomen in het programma dit jaar)
8.3 88 88 Courantcode     1 Ongebruikt
9 89 89 Statuscode Nee N 1 Geeft de status van leverbaar aan:
 • 0 = normaal uit voorraad leverbaar
 • 1 = standaard leverbaar
 • 2 = artikel is vervangen
 • 3 = alleen op aanvraag leverbaar
 • 4 = artikel is vervallen
 • 5 = artikel is aangekondigd
 • 6 = Stock advice
 • 7 t/m 9 = niet gedefinieerd
10 90 90 Retourcode Nee N 1 Geeft aan of een artikel wel of niet retour kan worden gezonden en of eventueel statiegeld wordt betaald op ingeruilde artikelen. Retourartikelen zijn nieuwe producten die niet zijn verkocht. Inruilartikelen zijn versleten onderdelen, waarbij de leverancier over de restwaarde eventueel statiegeld betaalt.
 • 0 = niet retour
 • 2 = beperkt retour
 • 2 = wel retour
 • 3 = inruil met statiegeld
 • 4 = inruil zonder statiegeld
11 91 125 Omschrijving Ja X 35 Vrije tekst. ISO taalcode veld 13
12 126 160 Aanvullende omschrijving Nee X 35 Bijkomende omschrijving van het artikel. Neem gelijke taalcode als bij veld 13
13 161 163 Taalcode Ja A 3 ISO, two alpha code, gebruik de tweeletter ISO code, bijvoorbeeld NL, BE
14 164 198 Omschrijving van het artikel in tweede taal Nee X 35 Neem taalcode van veld 16
15 199 233 Aanvullende omschrijving in tweede taal Nee X 35 Bijkomende omschrijving van het artikel in tweede taal. Neem gelijke taalcode als bij veld 16
16 234 235 Taalcode aanvullende taal Nee A 2 ISO, two alpha code, gebruik de tweeletter ISO code, bijvoorbeeld NL, BE
17 236 250 Prijs I Ja N 15 De prijs (exclusief BTW) in centen, zonder komma. Dus € 125,95 is 12595. Het veld wordt rechts gealinieerd, zonder 'leading zero's'. Veld 17 bevat de prijsinformatie waarop de facturering door de leverancier is gebaseerd
18 251 253 Prijstype I Ja A 3 Er bestaan twee verschillende prijstypes:
 • AAA = Netto prijs
 • AAB = Bruto prijs
19 254 256 Prijstype identificatie Ja A 3 Identificatie van het prijstype:
 • AAK = Nieuwe prijs
 • CP = Huidige prijslijst prijs
 • AP = Advies prijs
 • PRP = Actie prijs
 • DR = Retail prijs
 • SRP = Advies prijs retail
20 257 259 Kortingscode prijs I Ja X 3 Door de grossier / distributeur op de genoemde prijs toe te passen kortingscode voor het uitrekenen van de netto inkoopprijs. Iedere leverancier kan hieraan zijn eigen codering geven. De leveranciers moeten de grossiers informeren over de betekenis die zij aan deze code hechten. De betekenis kan dus van grossier tot grossier verschillen
21 260 265 Minimum bestel aantal Nee N 6 Minimum aantal waarin het betreffende artikel te bestellen is bij de leverancier
22 266 271 Aantal stuks in prijseenheid 1 Nee N 6 Het aantal stuks waarop de prijs (veld 17) betrekking heeft
23 272 274 Eenheid in prijs 1 Nee A 3 Eenheid in prijs 1:
 • KGM = Kilogram
 • GRM = Gram
 • LTR = Liter
 • MTR = Meter
 • MMT = Millimeter
 • PCE = Stuks (piece)
24 275 280 Aantal stuks per verpakking Nee N 6 De hoeveelheid waarin artikelen worden geleverd. Aantal stuks in verpakking kan verschillen van aantal stuks waarop de prijzen in veld 17 en 26 betrekking hebben
25 281 283 Verpakkingsoort Nee A 3 Soort verpakking:
 • BO = Fles
 • BX = Box
 • CT = Doos
 • RO = Koker
 • SA = Zak
 • TTE = Tube
26 284 298 Prijs 2 Nee N 15 Een tweede mogelijkheid voor de opgave van een prijs. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden, wanneer veld 17 is gebaseerd is op een nettoprijs. De bruto adviesprijs kan hier dan vermeld worden. De prijs (exclusief BTW) in centen, zonder komma. Dus € 125,95 is 12595. Het veld wordt rechts gealinieerd, zonder 'leading zero's'. Velden 17 en 26 bevatten de prijsinformatie waarop de facturering door de leverancier is gebaseerd
27 299 301 Prijstype 2 Nee A 3 Er bestaan twee verschillende prijstypes
 • AAA = Netto prijs
 • AAB = Bruto prijs
28 302 304 Prijstype identificatie 2 Nee A 3 Identificatie van het prijstype:
 • AAK = Nieuwe prijs
 • CP = Huidige prijslijst prijs
 • AP = Advies prijs
 • PRP = Actie prijs
 • DR = Retail prijs
 • SRP = Advies prijs retail
29 305 307 Kortingscode prijs 2 Nee X 3 Door de grossier / distributeur op de genoemde prijs toe te passen kortingscode voor het uitrekenen van de netto inkoopprijs. Iedere leverancier kan hieraan zijn eigen codering geven. De leveranciers zullen de grossiers moeten informeren over de betekenis die zij aan deze code hechten. De betekenis kan dus van grossier tot grossier verschillen
30 308 313 Aantal stuks in prijseenheid 2 Nee N 6 Het aantal stuks waarop de prijs 2 (veld 26) betrekking heeft
31 314 316 Eenheid in prijs 2 Nee A 3 Eenheid in prijs 2:
 • KGM = Kilogram
 • GRM = Gram
 • LTR = Liter
 • MTR = Meter
 • MMT = Millimeter
 • PCE = Stuks (piece)
32 317 320 BTW percentage Ja N 4 BTW percentage (in 100%)
33 321 335 Verwijderings bijdrage Nee N 15 Behorend bij het artikel vermeld in artikelnummer 1 (veld 2)
34 336 350 Statiegeld Nee N 15 Het bij inruilen betaalde statiegeld. In centen en zonder komma. Dus € 125,95 is 12595
35 351 358 Bruto gewicht Nee N 8 Totaal gewicht in grammen op basis van het aantal vermeldt in aantal stuks per verpakking (veld 24). Product inclusief de verpakking
36 359 366 Netto gewicht Nee N 8 Totaal gewicht in grammen op basis van het aantal vermeldt in aantal stuks per verpakking (veld 24). Product exclusief de verpakking
37 367 369 Verpakkings materiaal Nee A 3 Verpakkings materiaal:
 • GLS = Glas
 • KRT = Karton/papier
 • MET = Metaal
 • KNS = Kunststof
38 370 377 Hoogte Nee N 8 In Millimeters per stuk
39 378 385 Lengte Nee N 8 In Millimeters per stuk
40 386 393 Breedte Nee N 8 In Millimeters per stuk
41 394 418 Artikelnummer 4 Nee X 25 Dit veld bevat additionele informatie over een tweede artikelnummer. Dit nummer kan verschillende functies hebben
42 419 421 Artikelnummer 4 identifier Nee A 3 Dit veld geeft de aard van de artikelnummer weer:
 • 1 = Aanvullend artikel nummer
 • 2 = Nummer als vervanger te gebruiken
 • 3 = Nummer is vervangen door het nummer in artikelnummer 1 (veld 2)
 • 4 = Nummer is de vervanger van artikelnummer 1 (veld 2)
 • 5 = Artikel is geannonceerd
 • EN = EAN-nummer
 • VC = Leveranciersnummer
 • SA = Grossiersnummer
 • AL = Vroegere referentie van de leverancier
 • IN = Intern nummer leverancier
 • OEN = Origineel nummer
 • WVA = WVA nummer
43 422 424 Veiligheidsklasse Nee X 3 CPR-15 richtlijnen (K1, k2 etc.)
44 425 439 Milieu toeslag Nee N 15 Totaal waarde op basis van het aantal vermeldt in minimum bestel aantal (veld 21)
45 440 447 Intrastat nummer / Douanetarief Nee X 8 Dit veld wordt gevuld met het douanetarief INTRASTAT nummer zonder interpunctie 8.310.000 wordt 8310000
46 448 451 F.A.M. Classificatie Nee N 4 Raadpleeg de classificatie en codering van de productgroepen van de F.A.M.
47 452 464 Productgroep bij de leverancier Nee X 13 Productgroep bij de leverancier
  465 465 CR Ja   1 0x0D
  466 466 LF Ja   1 0x0A