Leveranciers
13
RAI bestanden
2867
RAIFAM bestanden
2545
Aangemeld als

Rai91 bestand specificatie

Bron: RAI Standaard 2de versie (september 1990; gedeeltelijk herzien september 1991)

Een Rai91 bestand bestaat uit 1 header record en daaronder artikel records.
De eerste regel van het document moet de header record zijn.

Type

Afkorting Omschrijving Uitlijning Padding karakter Toegestane karakters
A Alfavelden Links Spatie (0x20) A-Z
N Numerieke velden Rechts Spatie (0x20) 0-9
X Alfanumeriek velden Links Spatie (0x20) A-Z 0-9 .,()/-=:+'?!"%&*;<>

Header record

# Van T/m Omschrijving Verplicht Type Lengte Beschrijving
1 1 1 Record code Ja A 1 Standaard gevuld met een 'H' (='Header'-record)
2 2 13 Bestands referentie nummer Ja X 12 Dit veld bevat de naam van dit deelbestand: CCEANNRY.xxx of DAIDEBNY.xxx
3 14 19 Bestandstype Ja A 6 Standaard gevuld met "RAIART"
4 20 20 Versienummer Ja N 1 De volgende versies zijn gedefinieerd:
 • 0 = voor de pilot of voor testbestand;
 • 1 t/m 9 = voor de operationele situatie
 • Dit veld wordt voor deze uitgave van de RAI-standaard voor de operationele situatie gevuld met "2"
5 21 22 Bestandsoort Ja N 2 Er bestaan twee bestandsoorten:
 • 50 = ongewijzigd bestand
 • 51 = gewijzigd bestand
6 23 28 Datum ingang Ja N 6 Datum van ingang van de gegevens in het bestand.
Het formaat is YYMMDD, dus 8 april 2011 is 110408
7 29 41 Identificatie leverancier Nee N 13 De EAN bedrijfs- en adrescode van de leverancier (13 posities) is als volgt opgebouwd:
 • 2 cijfers systeemcode (Nederland is 87)
 • 5 cijfers aansluitnummer (= EANNR in bestandsnaam)
 • 5 cijfers adrescode (zie UAC-handboek)
 • 1 controle getal (zie UAC-handboek)
Wanneer de leverancier niet beschikt over een EAN aansluitnummer en ook niet op korte termijn een EAN aansluitnummer zal aanvragen, wordt veld 7 niet gebruikt. In plaats hiervan moet verplicht de leveranciersnaam (veld 8) worden ingevuld
8 42 76 Leveranciersnaam Nee X 35 Naam van de leverancier. Verplicht wanneer veld 7 niet wordt gebruikt
9 77 111 Bestandsinhoud Nee X 35 Dit veld is beschikbaar voor een omschrijving van de in het deelbestand opgenomen artikelgroep
10 112 114 Artikelgroepcode Nee X 3 Dit veld geeft aan op welke artikelgroep dit deelbestand betrekking heeft. Het ontbreken van de code duidt aan dat er geen sprake is van één specifieke artikelgroep
11 115 116 Ongebruikt     2 Dit veld wordt gevuld met spaties
12 117 131 Controle totaal 'prijs' Ja N 15 Dit veld bevat de som over alle artikelrecords in het deelbestand (de artikelgroep) van de velden 4 en 8 met prijsinformatie. Er geldt dat de twee meest rechtse cijfers gebruikt worden voor de decimalen en de decimale komma niet wordt opgenomen. Het veld is dan dus gespecificeerd in centen en zoals alle numerieke velden rechts gealinieerd
13 132 137 Aantal artikelrecords Ja N 6 De veld geeft het aantal artikelrecords in het bestand aan. Het headerrecord wordt niet meegeteld
  138 138 CR Ja   1 0x0D
  139 139 LF Ja   1 0x0A

Artikel record

# Van T/m Omschrijving Verplicht Type Lengte Beschrijving
1 1 1 Record code Ja A 1 Standaard gevuld met een 'P' (='Part'-record)
2 2 26 Artikelnummer Ja X 25 Dit veld bevat het artikelnummer (waarop besteld dient te worden)
3 27 28 Artikelnummer identifier Ja A 2 Aard van artikelnummer 1 (veld2):
 • EN = EAN-nummer
 • VC = Leveranciersnummer
 • SA = Grossiersnummer
4 29 35 Prijs I Nee N 7 De prijs (exclusief BTW) in centen, zonder komma. Dus € 125,95 is 12595
5 36 37 Prijstype I Nee A 2 Soort prijs:
 • AP = bruto adviesprijs
 • NT = nettoprijs
6 38 40 Kortingscode I Nee X 3 Door de grossier op de genoemde prijs (veld 4) toe te passen kortingscode om de netto inkoopprijs te kunnen uitrekenen. Iedere leverancier kan hieraan zijn eigen codering geven
7 41 44 Aantal stuks in prijseenheid I Nee N 4 Het aantal stuks waarop de prijs (veld 4) betrekking heeft
8 45 51 Prijs II Nee N 7 Een tweede mogelijkheid voor de opgave van een prijs. De prijs (exclusief BTW) in centen, zonder komma. Dus € 125,95 is 12595
9 52 53 Prijstype II Nee A 2 Zie veld 5 (prijstype I). Wanneer veld 8 (prijstype II) wordt gebruikt betreft het een brutoadviesprijs. Veld 9 zal dan gevuld worden met het prijstype "AP" (= bruto adviesprijs)
10 54 56 Kortingscode II Nee X 3 Zie veld 6 (kortingcode I). Dit veld wordt echter niet gevuld omdat de kortingcodes alleen gebruikt zullen worden in combinatie met veld 4 (prijs I)
11 57 60 Aantal stuks in prijseenheid II Nee N 4 Het aantal stuks waarop de prijs II (veld 8) betrekking heeft
12 61 85 Artikelnummer Nee X 25 Dit veld kan additionele informatie bevatten over een tweede artikelnummer. Dit nummer kan verschillende functies hebben. Bij overgang op een nieuw nummersysteem (statuscode 2) is dit het nieuwe nummer van hetzelfde artikel. Bij overgang op een vervangend artikel (statuscode 2) is dit het nummer van het nieuwe vervangende artikel. Het onderscheid tussen beide voorgaande situaties is niet expliciet aangegeven. Bij onderlinge uitwisselbare onderdelen (statuscode 0, 1 of 3) verwijst dit nummer naar een equivalent artikel
13 86 87 Artikelnummer identifier Nee A 2 Aard van het vervangend artikelnummer (zie ook veld 3):
 • EN = EAN-nummer
 • VC = Leveranciersnummer
 • SA = Grossiersnummer
14 88 122 Omschrijving Nee X 35 Vrije tekst
15 123 123 Statuscode Nee N 1 Geeft status aan:
 • 0 = normaal uit voorraad leverbaar
 • 1 = standaard leverbaar
 • 2 = artikel is vervangen
 • 3 = alleen op aanvraag leverbaar
 • 4 = artikel is vervallen
 • 5 = artikel is geannonceerd
16.1 124 124 Courantcode Nee A 1 Indruk omzetsnelheid van het desbetreffende artikel. De eerste positie van het veld is gereserveerd voor één van de volgende coderingen:
 • A = Zeer courant
 • B = Courant
 • C = Minder courant
 • D = Incourant
 • E = Zeer incourant
 • N = Nieuw in programma
16.2 125 125 Courantcode Nee X 1 Eventuele additionele informatie en is ter vrije invulling. Dit zou de volgende coderingen kunnen bevatten:
 • + = Artikel zal naar verwachting in courantheid toenemen
 • - = Artikel zal naar verwachting in courantheid afnemen
 • = = Artikel zal t.z.t. worden vervangen
 • N = Nieuw dit jaar
17 126 126 Retourcode Nee N 1 Geeft aan of een artikel wel of niet retour kan worden gezonden en of eventueel statiegeld wordt betaald op ingeruilde artikelen. Retourartikelen zijn nieuwe producten die niet zijn verkocht. Inruilartikelen zijn versleten onderdelen, waarbij de leverancier over de restwaarde eventueel statiegeld betaalt.
 • 0 = niet retour
 • 2 = beperkt retour
 • 2 = wel retour
 • 3 = inruil met statiegeld
 • 4 = inruil zonder statiegeld
18 127 133 Statiegeld Nee N 7 Het bij inruilen betaalde statiegeld. De prijs in centen, zonder komma. Dus € 125,95 is 12595
19 134 137 Aantal stuks in verpakking Ja N 4 De hoeveelheid waarin artikelen worden geleverd. Aantal stuks in verpakking kan verschillen van aantal stuks waarop de prijzen in veld 4 en 8 betrekking hebben. Bijvoorbeeld: de prijs is per stuk en er wordt geleverd per 100
  138 138 CR Ja   1 0x0D
  139 139 LF Ja   1 0x0A

Situatie status codes

In de onderstaande tabel zijn verschillende situaties met bijbehorende veldwaarden aangegeven.

Artikelnummer Statuscode Situatie
leeg 0, 1, 3 leverbaar artikel
leeg 4 artikel is niet meer leverbaar
gevuld 0, 1, 3 er is een equivalent artikel beschikbaar
gevuld 2 het artikelnummer in veld 12 is het nieuwe artikel (er moet dan nog een ander artikelrecord zijn voor het nieuwe artikel)
gevuld/leeg 5 het artikel is geannonceerd maar nog niet leverbaar; de klant kan het op voorhand bestellen